02.01.2020

Kohatasu Tallinna lasteaedades alates 1. jaanuar 2020a

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 ja Vabariigi Valituse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 "Töötasu alammäära kehtestamine" alusel on alates 1. jaanuarist 2020  Tallinna lasteaedades kohatasu 71,25 eurot (ujulaga    lasteaedades 78,26 eurot). (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78)  

Lisainfo kohatasu ja toidukulude kohta on siin.  Kui vajate soodustust, leiate infot siit.

Uudise rubriigid: