25.06.2019

Meie lasteaed osaleb 2019/2020 õppeaastal looduse aktiivõppes

SA Keskkonnainvesteeriningute Keskus (KIK) toetab meie lasteaeda 2019/2020 õppeaastal looduse aktiivõppes.

Projekti rahastatakse keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 "Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord", KIKi nõukogu otsuse ja KIKi keskkonnaprojektide finantseerimise korra järgi.

Uudise rubriigid: