15.05.2020

Lasteaia töökorraldus alates 18.mai-31.mai

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lähtub lasteaed eriolukorra reeglitest, seadustest, Tervisemaeti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise kaitseks.

Lasteaed on endiselt avatud, iga rühm tegutseb oma rühmaruumides ning laste üleandmine toimub välisuksel, väga palume vanematel mitte hoonesse siseneda ja lahkuda koheselt lasteaia terriooriumilt. Lasteaeda ei lubata mistahes haigusnähtudega isikuid.

 • Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 • Kõiki lapse kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu)
 • Rühma tulles peseme käed. Laste kätepesu jälgitakse ja juhendatakse kõrgendatud tähelepanuga, pöörates tähelepanu õigetele pesemisvõtetele. Käte kuivatamiseks on kasutusel isiklikud käterätikud ning ühekordsed paberrätid. Kui kätepesuvõimalus puudub, on kasutusel desinfitseerijad.

 • Pöörame tähelepanu ja õpetame õiget köhimise, aevastamise ja nuuskamise viisi.

 • Ruumides teostame märgpuhastust. Desinfitseerime kõiki üldkasutatavaid  käsipuid ja ukselinke ning tuulutame regulaarselt.

 • Lasteasutuses ei toimu laste ühisüritusi saalis (k.a. traditsioonilised lõpupeod, teatrid või muud kogunemised)

 • Lapsed ei osale üritustel (k.a. ekskursioonid, õppekäigud) väljaspool oma lasteaia territooriumi.
 • Laste liikumine rühmade vahel on ebasoovitav. Sellest tulenevalt ei ole meetmete rakendamise perioodil valverühmi. Lapsed on kogu päeva oma rühmas. Toimub rühmapõhine igapäevane õppe- ja kasvatustöö. Viibime palju värskes õhus.

 • Huvitegevus lasteaias ei toimu.

Ootused lapsevanemale

Palun hoidke garderoobis ainult samaks päevaks vajalikke riided! Soovituslikult  võiks õhtul lahkudes jääda lapse koht garderoobikapi juures tühjaks, see lihtsustab pindade puhastamist ja desinfitseerimist.

 • Kui laps haigestub lasteaias, pannakse lapsele ette kaitsemask ning teavitatakse lapsevanemat. Lapsevanem on kohustatud tulema lapsele koheselt järgi. NB! Iga haigestumine ei tähenda automaatselt COVID-19 juhtumit. Koroonajuhtumist teavitab lasteaeda lapsevanem ja Terviseamet. Sellisel juhul otsustame lasteaia edasise tegevuse kooskõlastatult Haridusameti ja Terviseametiga.
 • Juhul, kui lapsel diagnoositakse koronaviirus, teavitavad Terviseamet ja lapsevanem sellest koheselt lasteaeda (ka juhul, kui see toimub nädalavahetusel) helistades telefonil 652-1340 või  juhataja@allika.edu.ee
 • Haigusjuhtumi korral teavitab lasteaed kõiki lapsevanemaid ELIISI kaudu. Palume kõikidel vanematel võtta ennast Eliisi kasutajaks!
 • Palume Teil kindlasti meile eelnevalt teada    anda kui Teie laps (kes on pikemalt puudunud) peaks lasteaeda    tulema. Palume õpetajat teavitada Eliisi    kaudu vähemalt 1 päev ette.

Ootused lapsevanemale kui lasteaia personalile

 • oleme info jagamisel ausad,
 • tegeleme maksimaalselt ennetustööga,
 • hoidume paanikast

Informatsiooni Tallinna meetmetest viiruse leviku tõkestamiseks leiab SIIT.

Loodame siiralt teie mõistvale suhtumisele ja heale koostööle.

Tugevat tervist soovides

Allika  lasteaia juhtkond

Uudise rubriigid: