01.09.2020

Tallinna Allika Lastaia Covid-19 tõkestamise plaan

Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades. Kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning on kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordineerib linna kriisimeeskond.

Tallinna Allika  Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaani leiad siit:

Uudise rubriigid: