21.04.2021

Toidukulu päevamaksumus alates 1.05.2021

Tervislik, tasakaalustatud ning maitsev söök on meie lasteaia üheks prioriteediks. Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.

Lähtudes Tallinna Allika Lasteaia hoolekogu istungist, mis toimus 8.04.2021a. (protokoll nr.1-6/2), muutub alates 1.05.2021 toidukulu päevamaksumus:

- sõimerühmas 1.67 EUR
- aiarühmas 2.39 EUR

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva    sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot    ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00    eurot päevas.  

Lapsevanem maksab lapse toitlustamise eest vastavalt lapse kohalkäimisele.

Alates 1. maist 2021 osutab toitlustamisteenust meie lasteaias firma Baltic Restaurants Estonia AS.

Seoses sellega: Kui laps tuleb lasteaeda pärast kella 9.00, siis palume eelnevalt teavitada sellest rühmaõpetajaid, et saaksime panna teda toitlustamisele  (muidu jääb teie laps ilma lõunasöögist ja õhtuootest).

Uudise rubriigid: