Ametlikud teadaanded

Periood Nr. Pealkiri
27.01.2022 16273 Põhja-Tallinna Valitsus annab teada Põhja pst 33a kinnisasja osa üürile andmisest
27.01.2022 16272 Vabaõhumuuseumi tee 53 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
27.01.2022 16271 Tallinna Üürikomisjoni otsus üürivaidlusasjas nr 11-1/60/21, avaldaja Gregory Lee Vint’i (sünd. 20.07.1963) avaldus OÜ Bintous (reg. kood 11408661) vastu
26.01.2022 16270 Tallinna Kesklinna Valitsus annab teada Reidi teel jalakäijate alal asuvate linnarajatiste osade kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks müügiinventari paigaldamiseks jäätise ja karastusjookide müügiks pakkumise võitjatest
24.01.2022 16269 Järvetipu arendusala detailplaneeringu avalikustamine
24.01.2022 16268 Tallinna Salme Kultuurikeskus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Salme tn 12 keldrikorruse äriruumide üürile andmiseks
21.01.2022 16267 Teade detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 19. jaanuari 2022 istung)
21.01.2022 16266 Peremehetu ehitise hõivamise teade (Kuristiku tn 6 kuni Kuristiku tn 18, Oru tn 8 ning Oru tn 14 kuni Oru tn 20 paiknev vee- ja kanalisatsioonitorustik)
19.01.2022 16265 Vanasadamat ja tulevast Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendava trammiliini rajamise projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest
19.01.2022 16264 Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise Nõmme turu hoonetes nr 18 ja nr 15 asuvate äriruumide kasutusse andmiseks
17.01.2022 16263 C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu
17.01.2022 16262 Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib Mittetulundusühinguga EDU VALEM äriruumi üürileping Aia tn 13 // Uus tn 16 äriruumi kasutamiseks
13.01.2022 16261 Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise Nõmme turu hoone nr 11 kasutusse andmiseks
13.01.2022 16260 Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus alustas ettevõtlustoetuste taotluste vastuvõtmist
13.01.2022 16259 Teade detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 12. jaanuari 2022 istung)
13.01.2022 16258 Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks Majaka tn 54 ja 56 vahelisel alal
12.01.2022 16257 Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib äriruumi üürilepingu J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 äriruumi kasutamiseks
12.01.2022 16256 Tallinna Kesklinna Valitsus tunnistab nurjunuks 4. jaanuaril 2022 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise
12.01.2022 16255 Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib äriruumi üürilepingu J. Kunderi tn 24c äriruumi kasutamiseks
12.01.2022 16254 Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek