Põhja-Tallinna Valitsus teatab Maleva tn 20//Sepa tn 10 kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 16.12.2014

 

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatavad, et korraldavad avaliku väljapaneku Maleva tn 20//Sepa tn 10 kinnistu detailplaneeringu tutvustamiseks.

Tallinna Linnavalitsuse 03.12.2014 korraldusega nr 1837-k vastu võetud Maleva tn 20//Sepa tn 10 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10325 on koostatud 0,45 ha suuruse maa-ala kohta. Detailplaneeringuga on nimetatud kinnistule määratud ehitusõigus olemasoleva 2 maapealse korrusega tootmishoone laiendamiseks. Lahendatud on ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 29.12.2014–12.01.2015, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis, Vabaduse väljak 7. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr. Täiendav info Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 645 7003.

Ametlike teadete nimekiri