Loa andmine vanalinna veopiirkonnas nr 8 jäätmete veoks 24. veebruaril 2018 alates kella 2.00

Viimati muudetud 23.02.2018

Korrakaitseseaduse   § 56 lg 3 p 2, Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28   „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 12 lõike 6, Tallinna Linnavolikogu 14.   detsembri 2006 määruse nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ § 8 lg 2 p 2 alusel, lähtudes asjaolust, et 24. veebruaril 2018 toimuvad Tallinna   kesklinnas Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga seotud üritused, mille tõttu on   osad tänavad ajutiselt suletud, ja vajadusest tagada jäätmete õigeaegne äravedu ning tulenevalt Eesti Keskkonnateenused AS-i 21. veebruari 2018 taotlusest

1. Luban 24. veebruaril 2018   vanalinna veopiirkonnas nr 8 jäätmemahuteid tühjendada ja jäätmeid vedada alates   kella 2.00-st.

2. Teha käskkiri teatavaks   jäätmevedajatele, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna   Munitsipaalpolitsei Ametile ja avaldada käskkiri Tallinna veebilehel  ametlikes teadaannetes.

 

Relo Ligi
Tallinna Keskkonnaameti juhataja

 

Ametlike teadete nimekiri