Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib haljastuse peaspetsialisti

Viimati muudetud 06.02.2019

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond

otsib oma meeskonda

HALJASTUSE PEASPETSIALISTI

 

Ametikoha eesmärgiks Põhja-Tallinna linnaosa heakorra, haljastuse ja looduskeskkonna säästva kasutamise ja arendamisega seotud tööde korraldamine.

Peamised tööülesanded on:

 • Korraldab heakorra- ja haljastustöid ning kontrollib nende tööde teostamist.
 • Koostab heakorra ja haljastusega seotud riigihankeid ja lepinguid.
 • Kontrollib heakorra- ja haljastusega riigihangetega seotuid töid.
 • Koostab heakorra- ja haljastustööde vastuvõtuakte.
 • Korraldab haljasalade, parkide ja metsade korrashoiutöid.
 • Töötab haljastuse infosüsteemi registriga.

Sobival kandidaadil on:

 • Kõrgharidus (soovitavalt valdkonnapõhine). Selle puudumisel aedniku või maastikuehituse erialane kutseharidus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele valdamine kesktasemel.
 • Soovitatavalt kaheaastane töökogemus kohaliku omavalitsuse või riigiasutuses.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest.
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
 • Hea suhtlemis- ja väljendusoskus, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime.
 • Algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt.
 • B-kategooria autojuhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.
 • Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamist.
 • Palk 1290 eurot (bruto).

Motivatsioonikiri ja CVpalume saata märgusõna „Haljastuse peaspetsialist" all hiljemalt 28. veebruariks 2019 .a e-posti aadressilMerve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Enel.Valli@tallinnlv.ee või telefonil 645 7017.

 

Ametlike teadete nimekiri