Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kuulutab välja Jaan Poska 90. surma-aastapäevale pühendatud näidendikonkursi

Viimati muudetud 14.05.2010

Konkursile oodatakse riigimees Jaan Poska elu ja tegevust käsitlevaid näidendeid. Võistlustööd tuleb esitada 1. oktoobriks, võitjad avalikustatakse 15. novembril.  

Jaan Poska 90. surma-aastapäevale pühendatud näidendikonkursi tingimused

1. Eesmärk

1.1 Jaan Poska 90. surma-aastapäevale pühendatud näidendite avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korraldamise eesmärk on meenutada ja tutvustada riigimees Jaan Poska elu ja tegevust ning tähistada tema 90. surma-aastapäeva. Võistlusele on oodatud algupärased näidendid, mis räägivad Eesti Vabariigi ühe looja, Tartu rahu sõlmija, kunagise Tallinna linnapea ja kaheksa lapse isa Jaan Poska elust.

2. Näidendile esitatavad nõuded

Näidend peab vastama järgmistele tingimustele:

2.1 näidendi pikkuse ega žanri piiranguid ei ole;

2.2 näidend peab olema seotud Jaan Poska elu ja tegevusega, soovitatavalt ka Jaan Poska koduga Poska tn 8 majas;

2.3 näidend peab olema autori originaallooming;

2.4 näidend ei tohi olla avaldatud, lavastatud ega esitatud enne 2010. aasta 15. novembrit.

3. Konkursil osalemine

3.1 Konkursil osalemiseks tuleb konkursi korraldajale esitada:

3.1.1 võistlustöö kolmes eksemplaris masinakirjas või prinditult ning soovitatavalt ka elektroonilisel infokandjal;

3.1.2 võistlustööle lisada suletud ümbrik, mis sisaldab autori nime ja kontaktandmeid (ees- ja perekonnanimi, postiaadress ning kontakttelefon ja/või e-posti aadress) ning avaldust, milles kinnitatakse, et võistlustöö esitaja on selle autor ning nõustub konkursi tingimustega.

3.2 Punktis 3.1 nimetatu tuleb 1. oktoobriks 2010 esitada Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile (Raekoja plats 12, 10146 Tallinn) pakendis, millele on kirjutatud märgusõna „Jaan Poska näidendikonkurss“.

4. Konkursi võitja väljaselgitamine

4.1 Konkursile esitatud näidendeid hindab Tallinna Linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kelle ülesanne on valida esitatud tööde hulgast parim Jaan Poska elu ja tegevusega seotud näidend.

4.2 Komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

4.3 Konkursi võitjad avalikustatakse 15. novembril 2010 Tallinna veebilehel ning Tallinna Kultuuriväärtuste Amet teavitab võitjaid.

5. Auhinnafond

5.1 Konkursi auhinnafond on 35 000 krooni. Peaauhinnaks on kavandatud 20 000 krooni, teisele kohale 10 000 krooni ning kolmandale kohale 5000 krooni. Auhinna väljamaksmisel peetakse kinni tulumaks.

5.2 Komisjonil on õigus otsustada auhinnafondi jagamise üle, jätta auhind esikohale või mõnele muule kohale välja andmata või jagada see auhinnasaajate vahel ümber.

6. Muud tingimused

6.1 Tallinna Linnavalitsus soovib tellida võidutöö lavastamise ja avaliku esitamise Jaan Poska majas. Selleks sõlmitakse näidendi autoriga leping, milles sätestatakse poolte õigused ning kohustused, sealhulgas näidendi hilisema kasutamise õigusega seonduvad küsimused.

6.2 Konkursile esitatud materjale ei tagastata ning Tallinna linn ei hüvita konkursil osalemise tõttu tehtud kulutusi.

6.3 Tallinna linn jätab endale õiguse teha konkursitingimustes muudatusi. Muudatused avalikustatakse Tallinna veebilehel.

Lisainfo: www.tallinn.ee/poskakonkurss

Ametlike teadete nimekiri