Tallinna ühistranspordi arengukava 2011-2020 on avalikul väljapanekul

Viimati muudetud 11.07.2011

“Tallinna ühistranspordi arengukava 2011-2020“ projekt on avalikul väljapanekul 11. juulist – 14. augustini 2011 Tallinna kodulehel. Märkused ja ettepanekud palume esitada avaliku väljapaneku kestel Transpordiametile kirjalikult (Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn) või e-posti aadressil tta@tallinnlv.ee . Otsuse nende kohta teeb arengukava koostamise töögrupp avaliku arutelu toimumise ajaks.

Failid:

Ametlike teadete nimekiri