Tallinna Munitsipaalpolitsei kuulutab välja hanke nimetusega "Tallinna sõidukite ajutise teisalduse ja hoiustamise operaatorteenus"

Viimati muudetud 27.09.2011

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kutsub Teid esitama pakkumus hiljemalt 24.10.2011 kell 10.00   hankele nimetusega

Tallinna sõidukite ajutise teisalduse ja hoiustamise operaatorteenus


Tehnilised tingimused teisaldusele

Teisaldusautodele esitatavad nõuded:

 1. Autod peavad olema tehniliselt korras ja mitte vanemad kui 10 aastat.
 2. Autos peab olema tagatud võimalus vähemalt ühele Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametnikule kaassõitjana kaasa sõitmiseks.
 3. Autod peavad olema korraliku ja puhta väljanägemisega nii seest kui väljast.
 4. Varustatud loetavate firma logode ja kontaktnumbriga mõlemal auto küljel.
 5. Sõiduk peab olema võimeline teisaldama B- kategooria ja D1 ning C1 alamkategooria autosid registrimassiga kuni 3500 kilogrammi Tallinna linna piires, sh ka vanalinnas nii suvel kui ka talvel. Võimalik peab olema teisaldatava sõiduki mõlema veosilla samaaegne ülesse tõstmine.
 6. Teisaldusautod peavad olema varustatud kahe salvestava kaamerasüsteemiga, mis on suuteline salvestama auto salongis toimuvat ja teisaldusprotseduuri ja on tagatud salvestiste säilitamine vähemalt 1 kuu jooksul. Salvestise mitte taasesitamisel ettenähtud perioodi jooksul sanktsioneeritakse lepingujärgse leppetrahviga 100 eurot.
 7. Teisaldusautod peavad olema varustatud töökorras Navirec jälgimisseadmega, mille jälgimine on tehtud võimalikuks tallinna munitsipaalpolitsei ameti parkimiskontrolli osakonna juhatajale või teda asendavale isikule.
 8.  Teisaldamisvalmis teisaldusauto koos juhiga peab jõudma sündmuskohale hiljemalt 20 minuti jooksul. Ettenähtud aja jooksul normaaltingimustel kesklinnas kohale mitte jõudmine sanktsioneeritakse lepingujärgse leppetrahviga 100 eurot iga fikseeritud rikkumise kohta.
 9.  Teisaldusauto peab reageerima igale hankija väljakutsele viivitamatult.
 10. Teisaldus peab toimuma ohutult ja kiiresti  vältimaks muu liikluse kinni hoidmist, kuid normaaltingimustel mitte kauem kui 20 minutit.
 11. Sõiduki teisaldusprotsessi eest vastutab teisaldaja.
 12. Sõiduki teisaldamisel või hoidmisel sõidukile tekitatud vigastuste eest vastutab sõiduki teisaldanud või seda hoidnud ettevõtja. Vastutuskohustus kehtib sõiduki omanikule üleandmiseni.
 13. Teisaldusauto juht allub konkreetsele hankija teisaldusprotsessi ametnikule, kes väljakutse on esitanud ning kes otsustab väljakutsete prioriteetsuse.
 14. Teisaldusauto juht peab valdama eesti keelt suhtlustasemel.
 15. Klientidega arveldamise võimalus nii pangaülekandega kui sularahas.

Tehnilised tingimused parklale:

 1. Asukoht Tallinna kesklinna tasulise parkimise piirkonnas
 2. Aiaga piiratud ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametiga kooskõlastatult tähistatud
 3. Piiratud sisse- ja väljapääsuga (värav või tõkkepuu) sissepääs ning viivitamatu kliendikontakti võimalus valvuriga.
 4. 24 h mehitatud valve lepinguperioodi vältel
 5. Parklas peab olema vähemalt 20 parkimiskohta teisaldatud sõiduautode jaoks.
 6. Võimaldama Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti inspektorile tööruumi või paigaldama parkla territooriumile Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile kuuluva soojaku.
 7. Käimla kasutamise ja kätepesu võimaluse tagamine teisaldusparklas.
 8. Teisaldatud sõiduautode omanikele tagastamisel peab olema tagatud Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kontrolli võimalus Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt ette kirjutatud dokumentatsiooni vormistamise ja korraldamise alusel.

 Tingimused ettevõttele:

Varasem teisaldamise  (va puksiirteenuse osutamine) kogemus vähemalt 1 aasta

Esitab tagasivõtmatu pangagarantii summale 10000 eurot kogu lepingu perioodiks

Omab kogu lepinguperioodi vältel vähemalt 2 töökorras teisaldussõidukit, mis on valmis reageerima hankija väljakutsetele operatiivselt

Seaduses ettenähtud teisaldustasu ja parkla hoiutasu laekub ettevõtjale, romusõidukite teisaldamise, hoiustamise ja väljastamise korral Tallinna linn Tallinna munitsipaalpolitsei Ameti kaudu ettevõttele tasu ega hüvitist ei maksa.

Hankija eeldab, et pakkuja esitab pakkumuse, mis ei too hankijale kaasa rahalisi kulutusi (va kohustus tasuda tarbitud kommunaalteenuste eest)

Juhul, kui eelnimetatud sättele vastavat pakkumust ei laeku, osutub edukaks enim punkte saanud pakkumus alljärgneva valemi alusel:

Soodsaim hind 70 punkti

Soodsam hind / pakkuja pakkumuse hind x 70 = pakkuja pakkumuse väärtuspunktid hinnakriteeriumi alusel

Parkla asukoht Vanalinna tasulises parkimisalas       30 lisapunkti

Parkla asukoht Südalinna tasulises parkimisalas       20 lisapunkti

Parkla asukoht Kesklinna tasulises parkimisalas       10 lisapunkti 

Pakkuja punktide summa hinnakriteeriumi alusel + lisapunktid parkla asukoha eest = Pakkuja pakkumuse väärtuspunktide kogusumma

Piirkonnad, milles on lubatud pakkuda parkla asukohta, on jagatud võttes aluseks tasulise parkimisala piirkonda Tallinna linnas. Kaart on kättesaadav http://kaart.tallinn.ee/Tallinn/Show?REQUEST=Main (valida paremalt menüüst infokihid, avada kataloog „Transport ja parkimine“ mille rippmenüüst aktiveerida „parkimistsoonid“).

Juhul, kui pakkujad esitavad võrdväärsed pakkumused loetakse edukaks kellaajaliselt varem laekunud pakkumus.

Pakkumused esitada kinnistes ümbrikutes märkega „Tallinna sõidukite ajutise teisalduse ja hoiustamise operaatorteenus“ hiljemalt 24.10.2011 kell 10.00 ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametisse aadressil Pärnu mnt 139c/1, 11317. Täiendav info telefonil 5303 2789 või e-postiga munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee. Soovijatele väljastame lepingu projekti.

 

Ametlike teadete nimekiri