Ametlikud teadaanded

Periood Nr. Pealkiri
11.02.2020 14953 Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise
11.02.2020 14952 Teade detailplaneeringutest Tallinnas
10.02.2020 14951 Õismäe tee 105a äriruumide üürile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine
10.02.2020 14950 Tallinna Turud teatab Viru tn 26 müügikioski nr 11 kasutusse andmisest
10.02.2020 14949 Ehitajate tee 128 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine
07.02.2020 14948 Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise püsiva müügikoha paigaldamiseks Turba tn 2 kinnistule
07.02.2020 14947 Haabersti Linnaosa Valitsus annab teada linnarajatiste kasutusse andmisest (Õismäe tee 105a ja Õismäe tee 88 juures asuvad asfaltplatsid)
07.02.2020 14946 Pärnu mnt 317 projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide tutvustamine
07.02.2020 14945 Lõuna tn 50 asuva hooldekodu juurdeehituse eskiisi avalik väljapanek
07.02.2020 14944 Linna infotehnoloogia teenistus otsib oma meeskonda äriteabe ja suurandmete valdkonnajuhti (Chief Data Officer)
07.02.2020 14943 Tallinna Üürikomisjoni otsus üürivaidlusasjas nr 11-1/57/19 Notre Grupp OÜ (reg, kood 12551283) avalduse Yulia Franzo (sünd. 17.02.1977) vastu
06.02.2020 14942 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet teatab Ehitajate tee 109a/2 äriruumi osa üürilepingu sõlmimisest Elisa Eesti AS-iga
05.02.2020 14941 Pallasti tn 21a lasteaia püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu
05.02.2020 14940 Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise jäätise müügiks
05.02.2020 14939 Heina tn 6a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu tulemused
04.02.2020 14938 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet otsib oma meeskonda vanemspetsialisti
04.02.2020 14937 Tallinna Linnavaraamet annab teada 03. märtsil 2020 toimuvatest enampakkumistest
04.02.2020 14936 Mustamäe Linnaosa Valitsus otsib oma meeskonda lastekaitse talituse juhatajat
03.02.2020 14935 Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks
03.02.2020 14934 Kadaka tee 88 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu