Ametlikud teadaanded

Periood Nr. Pealkiri
29.01.2021 15675 Põhja-Tallinna Valitsus annab teada äriruumi üürilepingu sõlmimisest (Sõle tn 47b hoone keldrikorrusel asuvad äriruumid)
28.01.2021 15674 Laikmaa 11 ja Tartu mnt 1 kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikustamise tulemused
28.01.2021 15673 Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise linnarajatiste osade kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks jäätise müügiks
28.01.2021 15672 Soo tn 7 kinnisasja osas kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine
28.01.2021 15671 Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu tulemused
28.01.2021 15670 Pelguranna puhkeala-Merimetsa piirkonna detailplaneeringu Kolde pst 65, 67a, 69 ja lähiala osas tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidete arutelu tulemused
28.01.2021 15669 Narva mnt 133 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek
27.01.2021 15668 Loa andmine 1. veebruarist kuni 31. detsembrini 2021 jäätmete veoks Vanalinna jäätmeveopiirkonnas nr 8 tööpäeviti kell 5.00-14.00 ja puhkepäeviti kell 6.00-14.00
27.01.2021 15667 Tallinna Kesklinna Valitsus tunnistab nurjunuks 19. jaanuaril 2021 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise
27.01.2021 15666 Tallinna Linnavaraamet kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Pelguranna tn 58 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks rannahoone ehitamise eesmärgil
26.01.2021 15665 Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks
25.01.2021 15664 Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks Kivila tn 18c
21.01.2021 15663 Tallinna Linnavaraamet annab teada linnavara müügist avalikul kirjalikul enampakkumusel (korteriomandid)
21.01.2021 15662 Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Kriibi tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku
20.01.2021 15661 Tallinna Haridusamet teatab Tartu mnt 23 koolihoone üürilepingu pikendamisest Mittetulundusühinguga EDU VALEM
20.01.2021 15660 Kraavi tn 4 lasteaia projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu
20.01.2021 15659 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmine otsustuskorras
20.01.2021 15658 Tallinna Turud teatab Turu plats 8, Tallinn asuva Nõmme turu hoone nr 4 kasutusse andmisest
20.01.2021 15657 Teade detailplaneeringutest Tallinnas (linnavalitsuse 20.01.21 istung)
19.01.2021 15656 Tallinna Turud korraldab kirjaliku enampakkumise Viru tn 26 asuva müügikioski nr 13 kasutusse andmiseks