Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks

Viimati muudetud 29.12.2016

Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013 määruse nr 4 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel“ § 1 lg 1 p 1 ja linnaosa vanema 29.12.2016  korralduse nr 1-6/137 alusel Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks tähtajaga 3 aastat.

Üürile antava linnarajatise asukoht ja suurus: asfaltplats Õismäe tee 105 juures püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks üldpinnaga kuni 60 m2, funktsioon kaubandus.

Pakkumise alghind on 8 eurot ühe m2 kohta kuus ning linnarajatis antakse kasutusse püsiva müügikoha (kioski) paigaldamiseks tähtajaga 3 aastat. Üür tasutakse igakuiselt maksustatava kuu 15.ndaks kuupäevaks. Tagatisraha on võrdne ühe kuu üüri alghinnaga, võitjale sissemakstud tagatisraha ei tagastata, seda arvestatakse ettemaksuna, mittevõitnud pakkumise esitajale tagastatakse ettemakstud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates. Osavõtjatel esitada pakkumised 19.01.2017 kella 10.00-ks Haabersti Linnaosa Valitsusse, Tallinn, Ehitajate tee 109A, kabinet 205, kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnarajatise konkurss”. Ümbrikud avatakse saabunud järjekorras 19.01.2017 kell 10.05. Tagatisraha peab olema laekunud 19.01.2017 Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole EE311010220061053015, viitenumber 5260050050050316.

1. Pakkumine peab sisaldama:

1.1   paigaldatava püsiva müügikoha (kioski) eskiisprojekti ja asendiplaani, mille arhitektuurne lahendus on linnapilti ja antud kohta sobilik;

1.2   üürniku kohustus kaubelda teatud ajal ja lubatud sortimendis.

2. Andmeid pakkuja kohta:

2.1  füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed;

2.2  füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

2.3  juriidilise isiku puhul pakkuja nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress,  kontaktandmed;

2.4  nõusolek rajatise üürimiseks kehtestatud tingimustel;

2.5  üüritava rajatise kasutusotstarve ja pindala;

2.6  dokument tagatisraha kohta;

2.7  sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

2.8  pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

2.9  panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha kui enampakkumist ei võidetud.

3. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006 määrusega nr 51 kehtestatud tingimustele kohustub kasutusse võtja:

3.1  sõlmima lepingu kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus jm) osutajaga;

3.2  koristama ja hoidma pidevalt puhtana müügikoha (kioski) ümbruse;

3.3  tagama, et müügikoha (kioski) paigaldamine on kooskõlas Ehitusseadustikuga ja Tallinna linna ehitusmäärusega;

3.4  reklaami kasutamise korral lähtuma välireklaami paigutuse ja kujunduse põhimõtetest, mis on kooskõlastatud linnaosavalitsusega.

4. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused:

4.1 parim pakutav üüritasu;

4.2 parim arhitektuurne lahendus.

Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Peale eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise üüritasu ja kõikide lisatingimuste kohta. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

Üürileping sõlmitakse pakkujaga, kelle komisjon on tunnistatud parimaks. Üürilepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumise tulemused ja  pakkuja sissemakstud tagatisraha ei tagastata. Pakkumise tingimustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109a, kabinetis 216, info telefonil 640 4812 E 15.00-18.00 ja N 9.00‑12.00.

Ametlike teadete nimekiri