Tallinna Kesklinna Valitsus annab teada äruruumide üürile andmisest

Viimati muudetud 04.01.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus sõlmib  äriruumi üürilepingu järgmiste 20. detsembril 2016 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjatega: 

  • Mittetulundusühinguga      Kultuurikeskus Turath-Pärand Narva mnt 38 IV korruse äriruumide üldpinnaga      97,1  m² kasutamiseks kultuuri-, hariduse- ja teadusalaseks ning      heategevuslikuks mittetulundustegevuseks, üüriga 150,50 eurot kuus.       Leping sõlmitakse viieks aastaks; 
  • Eesti      Islami Kogudusega Narva mnt 38 IV korruse äriruumide üldpinnaga 131,4 m²      kasutamiseks kultuuri-, hariduse ja teadusalaseks ning heategevuslikuks      mittetulundustegevuseks, üüriga 198,41 eurot kuus. Leping sõlmitakse      viieks aastaks; 
  • Caffe Carissimi OÜ-ga Müürivahe tn 52 I korruse äriruumide üldpinnaga 39,2 m² kasutamiseks jaekaubanduseks, üüriga 657 eurot kuus. Leping sõlmitakse viieks aastaks alates 1. märtsist 2017;
  • Lina Jaaniga Sakala tn 14 II korruse äriruumide üldpinnaga 45,2 m² kasutamiseks kultuuri- ja kunstialaseks mittetulundustegevuseks, üüriga 120 eurot kuus. Leping sõlmitakse tähtajatult alates 1. märtsist 2017.

Äriruumi üürilepingu üldised eritingimused on:

  • tasule äriruumide kasutamise eest lisanduvad kõik      kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus, erakorralised      heakorra- või ohutustööd, remondifond jms) ning üüritavate äriruumide eest      tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;
  • äriruumide üür suureneb  üks kord aastas vastavalt      tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on      negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
  • üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles      asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa      üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse      suurenemise eest;
  • äriruumide allüürile andmine on keelatud.

Tallinna Kesklinna Valitsus tunnistab nurjunuks 20. detsembril 2016 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise Videviku tn 31, Estonia pst 5a ja Uue-Maailma tn 13 (neli garaaži) asuvate äriruumide üürile andmiseks, kuna ei esitatud ühtegi pakkumust.

 

Ametlike teadete nimekiri