Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikustamine

Viimati muudetud 04.01.2017

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS AVALIKUSTAB:

Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 23.01.- 06.02.2017.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Mustamäe tee 69 kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarve ning jagada kinnistu elamumaa, äri- ja elamumaa, transpordimaa, üldkasutatava maa ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks.

Detailplaneeringus määratakse ehitusõigus 3-4 korruseliste korterelamute, trafoalajaama,  3-4-5 korruseliste äriruumidega korterelamute ning kahe varieeruva kõrgusega ( 2-6-8 ja 2-8-13 korrust) hoonerühma rajamiseks, milles on korterid, äriruumid ja parkimine. Kõikidele

elamu-/ ärihoonetele nähakse ette maa-alune korrus. Lisaks  muudetakse osaliselt Tildri tn 10 üldkasutatava maa sihtotstarvet ning moodustatakse transpordi-ja tootmismaa krunt, millele määratakse ehitusõigus trafoalajaama rajamiseks.

Detailplaneeringus antakse liikluskorralduse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal ja planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Ametlike teadete nimekiri