Betooni tn 12c// Paneeli tn 4, Betooni tn 13, 13a ja 13b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Viimati muudetud 04.01.2017

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54, I korruse fuajees

toimub 19.jaanuarist kuni 2.veebruarini  2017 igal tööpäeval kogu tööaja jooksul

Betooni tn 12c// Paneeli tn 4, Betooni tn 13, 13a ja 13b kinnistute ning lähiala  detailplaneeringu avalik väljapanek.

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Silluse tänava, Sõstramäe tänava, Paneeli tänava ja Betooni tänava vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on 2,66 ha. Detailplaneeringus on ette nähtud tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Betooni tn 13c// Paneeli tn 4, Betooni tn 13, Betooni tn 13a, tootmismaa sihtotstarbega Betooni tn 13b ja transpordimaa sihtotstarbega Betooni tänav T7 kinnistute liitmine üheks 90% tootmismaa ja 10% ärimaa krundiks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni kaheksateistkümne ( sh viie-teistkümne olemasoleva ) kuni 3 maapealse korrusega hoone ehitamiseks, ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Olemasolevaid hooneid võib säilitada, ümberehitada, laiendada ning ka lammutada ja nende asemele ehitada uued hooned. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on määratud kuni 10 m. Hoonestustiheduseks on kavandatud 0,93, krundi täisehituse protsendiks 61% ja haljastuse osakaaluks 13%.

Juurdepääs planeeritavale alale on Betooni tänavalt ja Paneeli tänavalt.

Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis, I korrusel. Lähemat teavet saab detailplaneeringu kohta Tallinna planeeringute registri aadressil  https://tpr.tallinn.ee/  .

Ametlike teadete nimekiri