Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu avalikustamine

Viimati muudetud 10.01.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 15.02-2.03.2017 Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2016 korraldusega nr 1867-k vastuvõetud Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 0,78 ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 13 kinnistule kuni 13 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja Tartu mnt 15 kinnistule kuni 18 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Ametlike teadete nimekiri