Pärnu mnt 43b kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Viimati muudetud 10.01.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 30.01-13.02.2017 Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korraldusega nr 1962-k vastuvõetud Pärnu mnt 43b kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 0,10 ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Pärnu mnt 43b kinnistu sotsiaalmaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus Pärnu mnt 43b kinnistule kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused. Ühtlasi muudetakse otsusega Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 korraldusega nr 31-k algatatud „Pärnu mnt 43b kinnistu ja Riigimaa 59 kinnistu detailplaneeringu” nimetust ja loetakse uueks nimetuseks „Pärnu mnt 43b kinnistu detailplaneering” samuti muudetakse planeeritud maa-ala piiri ja vähendatakse planeeritud maa-ala 0,13 hektarilt 0,10 hektarini. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Ametlike teadete nimekiri