Tallinna Hariduasmeti töökuulutus (Tallinna Laagna Gümnaasiumi (Vikerlase 16) direktor, Lasnamäe Gümnaasiumi (Paekaare 59) direktor)

Viimati muudetud 11.01.2017

TALLINNA HARIDUSAMET

kuulutab välja avalikud konkursid järgmistele vabadele ametikohtadele

Tallinna Laagna Gümnaasiumi (Vikerlase 16) direktor

Lasnamäe Gümnaasiumi (Paekaare 59) direktor

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • tegevuskava haridusasutuse juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 09. veebruariks 2017 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile Elde.Silvere-Vossar@tallinnlv.ee, märgusõna „Konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 640 4612.

Ametlike teadete nimekiri