Tallinna Haridusameti töökuulutus (Pelguranna Lasteaia (Pelguranna 49) direktor)

Viimati muudetud 11.01.2017

TALLINNA HARIDUSAMET

kuulutab välja avaliku konkursi

Pelguranna Lasteaia (Pelguranna 49) direktori ametikoha täitmiseks

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 27. jaanuariks 2017Tallinna Haridusametile aadressil

Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, või digiallkirjastatult e-aadressile tiina.vainrauh@tallinnlv.ee, märgusõna „Konkurss”. Lisainformatsioon telefonil 640 4975.

Ametlike teadete nimekiri