Teade A. Adamsoni tn 32 kinnistu, A. Adamsoni tn 34 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 18.04.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 6.06-20.06.2017 Tallinna Linnavalitsuse 11. aprilli 2017 korraldusega vastuvõetud A. Adamsoni tn 32 kinnistu, A. Adamsoni tn 34 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 0,36 ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita A. Adamsoni tn 34 kinnistule Tehnika tänav T2 kinnistu osa, määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks kuni 20% äri- ja vähemalt 80% elamumaa, määrata ehitusõigus A. Adamsoni tn 32 kinnistule sellel oleva 4 maapealse (4. korrus katusekorrus) ja soklikorrusega mitme korteriga elamu järgi, määrata ehitusõigus A. Adamsoni tn 34 kinnistule kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu või kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning määrata kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Ametlike teadete nimekiri