Telliskivi tn 8 detailplaneeringu avalik väljapanek

Viimati muudetud 19.04.2017

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 8.05.2017-22.05.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7 Telliskivi tn 8 detailplaneeringu avalik väljapanek.

Telliskivi tn 8 detailplaneering võeti vastu  Tallinna Linnavalitsuse istungil 29.03.2017 korraldusega nr 481-k.  Planeeritava ala suurus on 0,12 ha. Telliskivi tn 8 detailplaneering on Ehitusõigus OÜ töö nr 14011, milles on ette nähtud Põhja-Tallinnas asuvale elamumaa sihtotstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule määrata ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva korterelamu ümberehitamiseks ja katuseharja tõstmisega laiendamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna Planeeringute Registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu nr on DP039550. Lisainfo telefonil 6457003.

Ametlike teadete nimekiri