Liikuri tn 18a//18b kinnistule korterelamute püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine

Viimati muudetud 19.04.2017

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Liikuri tn 18a//18b kistule korterelamute püstitamiseks, mille alusel on Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostanud projekteerimistingimuste eelnõu.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti tn 54, I korruse fuajees) on võimalik tutvuda

21. aprillist  kuni 8.maini 2017 igal tööpäeval kogu tööaja jooksul

Liikuri tn 18a//18b kinnistule korterelamute püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõuga.

1.Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 8.mai 2017.

2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste eelnõu  (PT245650)  ja eskiisiga on võimalik tutvuda veebiaadressil  http://ehitus.tallinn.ee/

Ametlike teadete nimekiri