Haabersti Linnaosa Valitsus annab teada linnarajatise kasutusse andmisest

Viimati muudetud 19.04.2017

Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ § 4 p 3, § 5 lg 2 p 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013 määrusega nr 4 Haabersti Linnaosa Valitsus andis otsustuskorras linnarajatise Say More OÜ kasutusse 1.05.2017 kuni 15.09.2017. Plats Tallinna Loomaaia värava juures üldpinnaga 10 m2 antakse kasutusse üüri määraga 12,8 €/m2 .

Ametlike teadete nimekiri