Tallinna Linnavaraamet annab teada korteriomandi müümisest avalikul kirjalikul enampakkumisel

Viimati muudetud 19.04.2017

Tallinna Linnavaraamet teatab et,

Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2017 korraldusega nr 601-k otsustati:

Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Vabriku tn 47-6 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 16159301; 187/6926 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:801:5910, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1570 m2, ja reaalosana eluruum nr 6 üldpinnaga 18,70 m2, mille tähistus plaanil on 8) alghinnaga 22 700 (kakskümmend kaks tuhat seitsesada) eurot.

Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Korteriomandi notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõiv ning notariaalakti ärakirjade maksumus) tasub ostja.

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuste teatavakstegemisest.

Ametlike teadete nimekiri