Teade Narva mnt 25 // 27 // 29 kinnistule Tallinna Ülikooli õppehoone püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 20.04.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 3.05.2017-17.05.2017 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud Narva mnt 25 // 27 // 29  kinnistule Tallinna Ülikooli õppehoone püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Narva mnt 25 // 27 // 29 kinnistule olemasoleva amortiseerunud spordihoone asukohale püstitada uus kuni nelja korrusega õppehoone.

Amet nõustus 01.02.2017 projektide läbivaatamise komisjoni koosolekul Narva mnt 25 // 27 // 29 kinnistule uue hoone püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu koostamisega vastavalt üldplaneeringus esitatud nõuetele ja üldpõhimõtetele.

Projekteerimistingimustega on lubatud olemasoleva hoone asukohale kuni nelja maapealse korrusega uue õppehoone kavandamine.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.

Ametlike teadete nimekiri