Tallinna Üürikomisjoni otsus üürivaidlusasjas

Viimati muudetud 21.04.2017

Tallinna Üürikomisjon rahuldas 03.04.2017 otsusega üürivaidlusasjas nr 11-1/122/16 Tallinna linna nõude AILI ILVES’e (sünd. 14.05.1964) vastu ja mõistis temalt Tallinna linna kasuks välja võla eluruumi Akadeemia tee 48-11/13 Tallinnas tagastamisega viivitamise eest 2213,82 eurot. 

Kui AILI ILVES ei nõustu üürikomisjoni otsusega, võib ta sama üürivaidlusasja läbi vaatamiseks pöörduda alates käesoleva teate avaldamisest 20 päeva jooksul Harju Maakohtusse. Kohtule võib esitada taotluse, et kohus vaataks komisjonile esitatud avalduse läbi hagimenetluse korras hagina. Sel juhul on hageja komisjoni poole pöördunud isik ja kostja kohtule avalduse esitanud pool ja komisjonile esitatud avaldus loetakse hagiavalduseks. Kohtule esitatavas avalduses tuleb märkida, et üürikomisjon on asja juba lahendanud ja lisada üürikomisjoni otsuse ärakiri. Avalduselt tuleb tasuda riigilõiv summas, mille hageja oleks pidanud tasuma hagi esitamise korral. Üürikomisjoni otsus jõustub, kui otsuse avaldamisest alates 20 päeva jooksul ei ole maakohtusse esitatud hagi samas vaidlusasjas. Jõustunud otsus avaldatakse üürikomisjoni veebilehel ja täidetakse täitemenetluse sätete alusel.

Ametlike teadete nimekiri