Läbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine

Viimati muudetud 21.04.2017

Pirita Linnaosa  Valitsus tunnistab Pirita linnaosa vanema 02.01.2017 korralduse nr .1-2/2 „Läbirääkimistega pakkumise „Rannareklaam 2017“ väljakuulutamine reklaami või teabe eksponeerimiseks Tallinna linnale kuuluva rajatise pinna kasutusse andmiseks“ alusel välja kuulutatud läbirääkimistega pakkumise nurjunuks kuna ainus pakkuja ei sõlminud kuu aja jooksul lepingut.

Ametlike teadete nimekiri