Tallinna Haridusamet otsib oma meeskonda hariduskorralduse osakonna peaspetsialisti

Viimati muudetud 21.04.2017

TALLINNA HARIDUSAMET otsib oma meeskonda

 

HARIDUSKORRALDUSE OSAKONNA  peaspetsialisti,

 

kelle peamisteks ülesanneteks on:

 • kvaliteedisüsteemi arendamine ja analüüsimine;
 • hariduskorralduslike konkursside korraldamine;
 • kodulehel juhtimise ja kvaliteediga seotud info arendamine ja uuendamine;
 • haridusuuenduste ja  haridusprojektide algatamine ja juhtimine;
 • tegevusaruande ja tööplaani  koostamise koordineerimine hariduskorralduse valdkonnas;
 • haridusasutustele arendusseminaride, nõupidamiste, koolituskonverentside ja tunnustusürituste korraldamine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • omad eelnevat haridusasutuses töötamise ja kvaliteedialast kogemust;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Sul on hea arvutikasutamise oskus (ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses);
 • tunned hindamis- ja kvaliteedisüsteeme ja oskad  neid rakendada;
 • Sul on varasem edukas projektijuhtimise kogemus;
 • pead oluliseks koostööd,  oled täpne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega.

Kandideerimiseks esita:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Meie pakume Sulle koos professionaalse meeskonnaga võimalust panustada Tallinna hariduselu arengusse, kaasaegset töökeskkonda  ning eneseteostusvõimalusi.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 10. maiks 2017 e-posti aadressil:elde.silvere-vossar@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss peaspetsialist“. 

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612.

 

 

Ametlike teadete nimekiri