Tallinna Haridusamet otsib oma meeskonda hariduskorralduse osakonna vanemspetsialisti

Viimati muudetud 21.04.2017

TALLINNA HARIDUSAMET otsib oma meeskonda

         

HARIDUSKORRALDUSE OSAKONNA  vanemspetsialisti,

 

kelle peamisteks  ülesanneteks on:

 • hariduskorralduslike õigusaktide väljatöötamine ja muutmise planeerimine:
  • koolijuhtide tegevuse suunamine, administreerimine ja nõustamine hariduskorralduslikes, juhtimisalastes ning õppe- ja kasvatustegevuse küsimustes;
  • lastevanemate nõustamine ja teavitamine hariduskorralduslikes küsimustes, nende juhtimis- ning õppe- ja kasvatustegevust puudutavate avalduste lahendamine;
  • hariduskorralduslike arendusseminaride, nõupidamiste, koolituskonverentside, tunnustusürituste ja konkursside ettevalmistamine ja korraldamine;
   • koolikohustuslikule isikule elukohajärgse kooli määramise korraldamine, lastevanemate vastavate taotluste ja avalduste menetlemine;
   • hariduskorralduslike projektide algatamine ja juhtimine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • omad eelnevat pedagoogilise töö kogemust ja haridusasutuses töötamise kogemust;
 • Sul on põhjalikud teadmised pedagoogikast, haridusuuendustest  ja tunned haridusalaseid õigusakte;
 • Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Sul on hea arvutikasutamise oskus (ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses);
 • Sul on varasem edukas projektijuhtimise kogemus;
 • pead oluliseks koostööd,  oled täpne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega.

Kandideerimiseks esita:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Meie pakume Sulle huvitavat ja arendavat tööd toetavas meeskonnas,eneseteostust haridusvaldkonna arendamisel ja kaasaegset töökeskkonda.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 10. maiks 2017 e-posti aadressil:    elde.silvere-vossar@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss vanemspetsialist“. 

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612.

 

Ametlike teadete nimekiri