Teade detailplaneeringutest Tallinnas

Viimati muudetud 21.04.2017

Tallinna Linnavalitsus otsustas 19. aprilli 2017 istungil:

1. korraldusega nr 599-k:

lõpetada Akadeemia tee 33a ja 33b kinnistu detailplaneeringu menetlus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Mustamäel 0,9 ha suurusel planeeringualal asuva Akadeemia tee 33a ja 33b kinnistu liitmine ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kuni kuuekorruselise äri- ja büroohoone ehitamiseks.

1.1Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2004 korraldus nr 320-k „Akadeemia tee 33a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine” ja Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldus nr 1250-k „Akadeemia tee 33a ja 33b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine”.

2. korraldusega nr 600-k:

kehtestada Pirita linnaosas 1,03 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lehiku tee 21 ja 23 kinnistute ning lähiala detailplaneering, Arco Investeeringute Aktsiaseltsi töö nr 02/13, osaliselt, 0,85 ha suuruse maa-ala, s.o kruntide positsioon 1, 2, 3 ja 5 osas.

2.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muutuvad Tallinna Linnavolikogu 30. mai 1996 otsusega nr 57 kehtestatud „Merivälja tee, Ranniku tee, Mähe põik ja Mähe tee vahelise kvartali detailplaneering”, Tallinna Linnavolikogu 1. juuli 1999 otsusega nr 178 kehtestatud „Mähe põik 20a ja 38a kinnistute detailplaneering” ja Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2001 otsusega nr 106 kehtestatud „Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 20. aprilli 2017 istungil:

1. otsusega nr 42:

tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldusega nr 996-k kehtestatud „Andrekse tee 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 ja 100 kinnistute detailplaneering” kehtetuks Andrekse tee 86 kinnistu osas

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

Ametlike teadete nimekiri