Tallinna Linnavaraamet annab teada linnavara müügist avaliku kirjaliku enampakkumise teel

Viimati muudetud 30.06.2017

TALLINNA LINNAVARAAMET MÜÜB

AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL

1. Vabaduse pst 77 kinnisasi alghinnaga 269 000 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 9:00. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 9:05. Tagatisraha suurus on 26 900 eurot.

Tallinna linnas Nõmme linnaosas asuv Vabaduse pst 77 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 1431101, katastritunnus 78404:401:6030, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2700 m2, hoonestatud).

Vabaduse pst 77 kinnistu paikneb sideehitise kaitsevööndis.

Hoonel on energiamärgis H. Hoones on tsentraalne elekter, vesi, kanalisatsioon ning elektriküte.

2. Nõmme-Kase tn 12b kinnisasi alghinnaga 270 000 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 9:30. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 9:35. Tagatisraha suurus on 27 000 eurot.

Tallinna linnas Nõmme linnaosas asuv Nõmme-Kase tn 12b kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 18815801, katastritunnus 78404:401:0195, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1513 m2, hoonestatud).

Nõmme-Kase tn 12b kinnistu paikneb elektripaigaldise, sideehitise kaitsevööndis ja veehaarde sanitaarkaitsealal.

Hoonel on energiamärgis G. Hoones on tsentraalne elekter, vesi, kanalisatsioon ning elektriküte.

Nõmme-Kase tn 12b kinnistul asuv rajatis (antennimasti alus) on koormatud tähtajatu üürilepinguga Tele2 Eesti Aktsiaselts kasuks.

3. Kuklase tn 12-25 korteriomand
alghinnaga 46 200 eurot
.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 10:00. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 10:05. Tagatisraha suurus on 4 620 eurot.

Tallinna linnas Mustamäe linnaosas asuv Kuklase tn 12-25 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 7126001; 436/26852 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78405:503:1090, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2435 m2, ja reaalosana eluruum nr 25 üldpinnaga 43,60 m2, mille tähistus plaanil on 25).

Elamul on energiamärgis D. Elamut haldab korteriühistu.

Korteriomand ei ole kasutusse antud.

4. Timuti tn 10-8 korteriomand alghinnaga 36 800 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 10:30. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 10:35. Tagatisraha suurus on 3 680 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Timuti tn 10-8 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 14138801, katastritunnus 78408:803:6750, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 752 m2, ja reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 42,70 m2, mille tähistus plaanil on 8).

Kinnistu jääb Pelgulinna miljööväärtusliku piirkonda.

Elamul puudub energiamärgis. Elamut haldab korteriühistu.

Korteris puudub pesemisvõimalus ja WC asub koridoris ning on üldkasutatav. Korteriomand ei ole kasutusse antud.

5. Graniidi tn 9-21 korteriomand alghinnaga 36 900 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 11:00. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 11:05. Tagatisraha suurus on 3 690 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Graniidi tn 9-21 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 20349101; 241/5027 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:801:0053, sihtotstarve elamumaa 90% ja ärimaa 10%, pindala 1105 m2, ja reaalosana eluruum nr 21 üldpinnaga 24,10 m2, mille tähistus plaanil on 21).

Kinnistu paikneb arheoloogiamälestise kaitsevööndis, kinnismälestise ja Tallinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ning rannaalade vaatesektoris ja Kalamaja miljööväärtuslikul alal.

Elamul puudub kehtiv energiamärgis. Elamut haldab korteriühistu.

Korteris puudub pesemisruum. Korteriomand ei ole kasutusse antud.

6. Nabra tn 4a-15 korteriomand alghinnaga 49 400 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 11:30. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 11:35. Tagatisraha suurus on 4 940 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Nabra tn 4a-15 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 18687501, katastritunnus 78408:803:7620, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 523 m2, ja reaalosana eluruum nr 15 üldpinnaga 48,70 m2, mille tähistus plaanil on 15).

Kinnistule puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

Kinnistu jääb Pelgulinna miljööväärtuslikku piirkonda.

Elamul puudub energiamärgis. Korteriühistut moodustatud ei ole.

Korteris puudub pesemisruum. Korteriomand ei ole kasutusse antud.

7. Laevastiku tn 2a kinnisasi alghinnaga 69 800 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 12:00. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 12:05. Tagatisraha suurus on 6 980 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Laevastiku tn 2a kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 6107750, katastritunnus 78401:101:2288, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 781 m2, hoonestatud).

Laevastiku tn 2a kinnisasi paikneb ranna või kalda piiranguvööndis. Laevastiku tänav jääb miljööväärtusega alale.

Laevastiku tn 2a krundil paiknevad garaažid ja san sõlm. Kinnisasi ei ole ühendatud ega liitunud ühegi tehnovõrguga.

Kinnisasi ei ole kasutusse antud.

8. Lõime tn 25-20 korteriomand alghinnaga 42 700 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 12:30. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 12:35. Tagatisraha suurus on 4 270 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Lõime tn 25-20 korteriomand (kinnisturegistriosa nr 12409801; 273/11183 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:805:0008, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1970 m2, ja reaalosana eluruum nr 20 üldpinnaga 27,30 m2, mille tähistus plaanil on 20).

Elamul on energiamärgis F. Elamut haldab korteriühistu.

Korteriomand ei ole kasutusse antud.

9. Turvise tn 9-15 korteriomand alghinnaga 45 500 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 13:00. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 13:05. Tagatisraha suurus on 4 550 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Turvise tn 9-15 korteriomand (kinnisturegistriosa nr 12905601; 402/5752 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:808:2310, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1961 m2, ja reaalosana eluruum nr 15 üldpinnaga 40,20 m2, mille tähistus plaanil on 15).

Elamul puudub energiamärgis. Elamut haldab korteriühistu.

Korteriomand ei ole kasutusse antud.

10. Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõtteline osa alghinnaga 42 500 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 15. augustil 2017 kell 13:30. Pakkumused avatakse 15. augustil 2017 kell 13:35. Tagatisraha suurus on 4 250 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõtteline osa (kinnistusregistriosa nr 1936001; 22/1000 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:803:2010, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 6262 m2, ja reaalosana eluruum nr 49 üldpinnaga 75,90 m2, mille tähistus plaanil on 49).

Elamul on energiamärgis E.

Korteriomandi kaasomandi kasutamiseks ei ole notariaalset kokkulepet sõlmitud.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord”. Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara (objekti aadress), mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht koos postiindeksiga, kontakttelefon, e-posti aadress, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress); panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;

2) nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus); juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa,

4) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

5) juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumused esitada müügi korraldajale, Tallinna Linnavaraametile(Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: SEB Pank IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida objekti aadress, mille tagatisraha makstakse. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole. Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Asjaõigusseaduse § 73 lõige 2 sätestab - kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Ostueesõiguse teostamisel loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel müügileping sõlmituks samadel tingimustel, milles müüja ja ostja/enampakkumise võitja kokku leppisid.

Juhul kui ostueesõigust omav isik kasutab ostueesõigust, ei ole enampakkumise võitjal õigust ostueesõiguse kasutamisest tekkida võiva kahju ja kulutuste hüvitamist nõuda müüjalt.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kinnisvara.

OBJEKTIDEGA TUTVUMINE

Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti alljärgnevalt:

Vabaduse pst 77 ja Nõmme-Kase tn 12b kinnisasjad – Peeter Narusk, telefon 645 7301, e‑post: Peeter.Narusk@tallinnlv.ee.

Laevastiku tn 2a kinnisasi ja Timuti tn 10-8, Graniidi tn 9-21, Nabra tn 4a-15, Lõime tn 25-20, Turvise tn 9-15 korteriomandid–kuni 28.07.2017 Margus Parts, telefon 645 7035, e‑post: Margus.Parts@tallinnlv.ee ja alates 31.07.2017 Heli Ojamaa, telefon 645 7062, e‑post: Heli.Ojamaa@tallinnlv.ee.

Kuklase tn 12-25 korteriomand – kuni 28.07.2017 Elle Arusoo, telefon 645 7532, e‑post: Elle.Arusoo@tallinnlv.ee ja alates 31.07.2017 Sirje Nõmmann, telefon 645 7533, e‑post: Sirje.Nommann@tallinnlv.ee.

Ädala tn 5-49 korteriomand – kuni 14.07.2017 Terje Luude, telefon 645 7037, e‑post: Terje.Luude@tallinnlv.ee ja alates 17.07.2017 Ulli Luide, telefon 645 7082, e‑post: Ulli.Luide@tallinnlv.ee.

Ametlike teadete nimekiri