Tallinna Linnavaraamet annab teada linnavara müügist avaliku kirjaliku enampakkumise teel

Viimati muudetud 03.07.2017

TALLINNA LINNAVARAAMET MÜÜB

AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL

1. Laevastiku tn 1f kinnisasi alghinnaga 36 100 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 9:00. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 9:05. Tagatisraha suurus on 3 610 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Laevastiku tn 1f kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 6016450, katastritunnus 78401:101:2275, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 2 644 m2, hoonestatud).

Kinnistule puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

Kinnistu paikneb raudtee kaitsevööndis 1051,1 m2 ulatuses. Laevastiku tänav jääb miljööväärtusega alale.

Laevastiku tn 1f krundil paikneb amortiseerunud veetorn (ehitisregistri kood 220567646), pumbamaja ja maa-alune veereservuaar (ehitisregistris andmed puuduvad).

2. Narva mnt 38-39 korteriomand alghinnaga 121 200 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 9:30. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 9:35. Tagatisraha suurus on 12 120 eurot.

Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuv Narva mnt 38-39 korteriomand (kinnisturegistriosa nr 6648201; 1529/45891 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78401:113:1570, sihtotstarve elamumaa 65%, ärimaa 35%, pindala 2481 m2, ja reaalosana eluruum nr 39 üldpinnaga 152,90 m2, mille tähistus plaanil on 39).

Narva mnt 40 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 2114101, katastritunnus 78401:113:0920; sihtotstarve ärimaa, pindala 736 m²) on Tallinna linna omandis olevate Narva mnt 38 korteriomanditele 39, 42 ja 42A kasuks seatud teeservituut. Reaalservituudi seadmise lepinguga on võimalik tutvuda Tallinna Linnavaraametis.

Kinnistu paikneb muinsuskaitseala kaitsevööndis ning jääb vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse ja Raua miljööväärtuslikule alale.

Elamul puudub energiamärgis. Elamut haldab korteriühistu.

Korteriomand ei ole kasutusse antud.

3. Narva mnt 38-42 ja Narva mnt 38-42A korteriomandid ühtse müügiobjektina alghinnaga 148 300 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 10:00. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 10:05. Tagatisraha suurus on 14 830 eurot.

Tallinna linnas Kesklinna linnaosas asuv Narva mnt 38-42 korteriomand (kinnisturegistriosa nr 6648501; 2435/45891 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78401:113:1570, sihtotstarve elamumaa 65%, ärimaa 35%, pindala 2481 m2, ja reaalosana mitteeluruum nr 42 üldpinnaga 243,50 m2, mille tähistus plaanil on 42) ja Narva mnt 38-42A korteriomand (kinnisturegistriosa nr 21212101; 782/45891 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78401:113:1570, sihtotstarve elamumaa 65%, ärimaa 35%, pindala 2481 m2, ja reaalosana mitteeluruum nr 42A üldpinnaga 78,20 m2, mille tähistus plaanil on 42A).

Narva mnt 40 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 2114101, katastritunnus 78401:113:0920; sihtotstarve ärimaa, pindala 736 m²) on Tallinna linna omandis olevate Narva mnt 38 korteriomanditele 39, 42 ja 42A kasuks seatud teeservituut. Reaalservituudi seadmise lepinguga on võimalik tutvuda Tallinna Linnavaraametis.

Kinnistu paikneb muinsuskaitseala kaitsevööndis ning jääb vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse ja Raua miljööväärtuslikule alale.

Elamul puudub energiamärgis. Elamut haldab korteriühistu.

Narva mnt 38-42A mitteeluruum ja osa Narva mnt 38-M42 mitteeluruumist (15 m2) on antud kuni 03.08.2021 ExceptionalEnglish OÜ kasutusse.

Narva mnt 38-42A mitteeluruumis puudub tualettruum.

4. Ädala tn 1 kinnisasja 4584/6671 mõtteline osa alghinnaga 278 000 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 10:30. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 10:35. Tagatisraha suurus on 27 800 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Ädala tn 1 kinnisasja 4584/6671 mõtteline osa (kinnistusregistriosa nr 25005601, katastritunnus 78408:803:0205, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 1078 m2, hoonestatud).

Ädala tn 1 kinnisasi paikneb surveseadme, sideehitise ja elektripaigaldise kaitsevööndis ning jääb vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse.

Ädala tn 1 krundil paikneb 2-korruseline hoone. Hoones on tsentraalne elekter, kanalisatsioon, vesi ja kaugküte. Hoonel puudub kehtiv energiamärgis.

Ädala tn 1 äriruumid üldpinnaga 442,8 m2 on antud kuni 12.09.2019 Osaühingu Pelgulinna Apteek (äriregistri kood 10198380) kasutusse apteegina.

Kinnisasja kaasomandi kasutamiseks ei ole notariaalset kokkulepet sõlmitud.

Ädala tn 1 kinnisasja kaasomanikul on kinnistu võõrandamisel ostueesõigus.

5. Punane tn 68 kinnisasi alghinnaga 210 000 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 11:00. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 11:05. Tagatisraha suurus on 21 000 eurot.

Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas asuv Punane tn 68 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 160401, katastritunnus 78403:314:0400, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 3798 m2).

Punane tn 68 kinnisasi paikneb elektripaigaldise ja sideehitise kaitsevööndis.

Punane tn 68 kinnisasjale on seatud hoonestusõigus Kiili Laod OÜ (registrikood 12577331) kasuks. Kinnisasi on koormatud ostueesõigusega igakordse hoonestaja kasuks selle igakordsel võõrandamisel. Samuti on kinnisasi koormatud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks.

Punane tn 68 kinnistul asuv hoone on hoonestusõiguse oluliseks osaks.

6. Randla tn 13-421 korteriomand alghinnaga 19 100 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 11:30. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 11:35. Tagatisraha suurus on 1 910 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Randla tn 13-421 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 19962401; 169/38576 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:805:2240, sihtotstarve elamumaa 85%, ärimaa 15%, pindala 4523 m2, ja reaalosana eluruum nr 421 üldpinnaga 16,90 m2, mille tähistus plaanil on 421).

Elamul on energiamärgis E. Elamut haldab korteriühistu.

Korteriomand ei ole kasutusse antud. Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

7. Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus asuva Priimula tn 1 kinnistu 1/2 mõtteline osa alghinnaga 29 400 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 12:00. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 12:05. Tagatisraha suurus on 2 940 eurot.

Harjumaal Saku vallas Saku alevikus asuv Priimula tn 1 kinnisasja 1/2 mõtteline osa (kinnisturegistriosa nr 2769602; katastritunnus 71801:011:1330, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1180 m2).

Priimula tn 1 kinnistu paikneb ranna või kalda piiranguvööndis, ranna või kalda ehituskeeluvööndis, elektripaigaldise kaitsevööndis ja veehaarde sanitaarkaitsealal.

Kinnistu piiril on olemas tsentraalne vesi ja kanalisatsioon, vajalik liitumine.

Kinnistul asuv aiamaja ei ole kantud ehitisregistrisse.

Priimula tn 1 kinnistu kaasomandi kasutamiseks ei ole notariaalset kokkulepet sõlmitud.

8. Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuv Võidu tn 10-66 korteriomand alghinnaga 900 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 12:30. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 12:35. Tagatisraha suurus on 90 eurot.

Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuv Võidu tn 10-66 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 1331808; 316/48092 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 30901:008:0006, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 7060 m2, ja reaalosana eluruum nr 66 üldpinnaga 31,60 m2).

Elamul puudub energiamärgis. Elamut haldab korteriühistu.

Korteriomand ei ole kasutusse antud. Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

9. Merelaev JUKU alghinnaga 5 550 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 22. augustil 2017 kell 13:00. Pakkumused avatakse 22. augustil 2017 kell 13:05. Tagatisraha suurus on 555 eurot.

Merelaev JUKU (laevakinnistusregistri registriosa nr 1T00H47).

Merelaev JUKU võõrandatakse koos laevas oleva vallasvaraga.

Merelaev JUKU asub hetkel Lennusadamas.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord”. Objektid müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara (objekti aadress), mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht koos postiindeksiga, kontakttelefon, e-posti aadress, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress); panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;

2) nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus); juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa,

4) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

5) juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumused esitada müügi korraldajale, Tallinna Linnavaraametile(Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: SEB Pank IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida objekti aadress, mille tagatisraha makstakse. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole. Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Asjaõigusseaduse § 73 lõige 2 sätestab - kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Ostueesõiguse teostamisel loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel müügileping sõlmituks samadel tingimustel, milles müüja ja ostja/enampakkumise võitja kokku leppisid.

Juhul kui ostueesõigust omav isik kasutab ostueesõigust, ei ole enampakkumise võitjal õigust ostueesõiguse kasutamisest tekkida võiva kahju ja kulutuste hüvitamist nõuda müüjalt.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kinnisvara.

OBJEKTIDEGA TUTVUMINE

Objektidega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti alljärgnevalt:

Narva mnt 38 korteriomandid 39, 42 ja 42A – Harry Välja, telefon 645 7240, e‑post: Harry.Valja@tallinnlv.ee

Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuv Võidu tn 10-66 korteriomand – Sarkis Tatevosjan, telefon +372 505 7045.

Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus asuva Priimula tn 1 kinnistu – kuni 14.07.2017 Terje Luude, telefon 645 7037, e‑post: Terje.Luude@tallinnlv.ee ja alates 17.07.2017 Ulli Luide, telefon 645 7082, e‑post: Ulli.Luide@tallinnlv.ee.

Laevastiku tn 1f kinnisasi, Ädala tn 1 kinnisasi ja Randla tn 13-421korteriomand–kuni 28.07.2017 Margus Parts, telefon 645 7035, e‑post: Margus.Parts@tallinnlv.ee ja alates 31.07.2017 Heli Ojamaa, telefon 645 7062, e‑post: Heli.Ojamaa@tallinnlv.ee.

Merelaev JUKU – alates 07.08.2017 Jaagup Ainsalu, telefon 640 4629, e‑post: Jaagup.Ainsalu@tallinnlv.ee.

Ametlike teadete nimekiri