Tallinna Haridusamet teatab Võru tn 11 äriruumi üürilepingu pikendamisest (Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan)

Viimati muudetud 04.07.2017

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2017 korralduse nr 1111-k alusel pikendatakse alates 1. augustist 2017 tähtajatult Mittetulundusühinguga Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan (registrikood 80111995) sõlmitud äriruumi üürilepingut Võru tn 11 B‑korpuse I korrusel asuvate äriruumide nr 54-63 ja 66 (inv pl), üldpinnaga 112,66 m², kasutamiseks. Äriruume kasutatakse lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks.

Üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

  1. äriruumide kasutamise eest üüri 1,21 eurot/m2 kohta millele lisandub käibemaks;
  2. äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning üüritava äriruumi eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumi suurusega.

Äriruumi üürilepingu eritingimused on:

  1. üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;
  2. äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.
  3. äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;
  4. üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.
Ametlike teadete nimekiri