Tallinna Haridusamet teatab Raudtee tn 55 koolimaja katusel asuva torumasti üürile andmisest (Telia Eesti AS)

Viimati muudetud 04.07.2017

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2017 korralduse nr 1095-k alusel antakse otsustuskorras Telia Eesti AS-le (registrikood 10234957) viieks (5) aastaks üürile Raudtee tn 55 koolimaja katusel asuv torumast.

Üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele linnavara kasutamise eest üüri 2250 (kaks tuhat kakssada viiskümmend) eurot aastas ettemaksuna;linnavara kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

Linnavara üürilepingu eritingimusteks on:

1. üürnik hoidub tugijaama ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada üüritava linnavaraga samas hoones asuvate raadio- ja telefoniseadmete häireid;

2. üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva linnavara parenduseks tehtud kulutusi;

3. üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

4. linnavara allkasutusse andmine on keelatud;

5. üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus on alates 14. aprillist 2017.

Ametlike teadete nimekiri