Tallinna Spordi- ja Noorsooamet annab teada äriruumi üürilepingu sõlmimisest

Viimati muudetud 04.07.2017

Tallinna Spordihall  sõlmib äriruumi üürilepingu kirjaliku enampakkumise võitja Adeloone Plus OÜ-ga (registrikood 12765653) Juhkentali tn 12 II korrusel asuva kohviku ruumide (äriruumid nr 213-220), üldpinnaga 200,0 m2 koos inventariga kasutamiseks järgmistel tingimustel:

1. Kasutusotstarve toitlustusteenuse pakkumine üüritasuga 12,00 €/m² kuus, millele lisandub käibemaks.

2. Äriruumi üürileping sõlmitakse viieks aastaks.

3. Üürile lisanduvad hoone kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud.

4. Kohvik peab olema avatud Kalevi spordihalli lahtiolekuaegadel E–P kella 10.00–20.00 ning spordihallis toimuvate ürituste ajal kuni ürituse lõpuni.

5. Üürnikul on õigus kasutada äriruumide (kohviku ruumide) esist väliterrassi (väliterrassi kasutamine on üürihinna sees, üürnik kohustub väliterrassi korras hoidma ja hooldama).

6. Üürnik peab arvestama asjaoluga, et kohviku sissepääsust saab siseneda ka spordihalli. Tulenevalt sellest võib kohviku sissepääsu kasutada ühe sissepääsuna üritusele. Koostöös spordihalli juhi ja ürituse korraldajaga lepitakse kokku, mismoodi maandatakse risk, et üritusele ei pääseks piletita külastajad.

7. Üürnik kindlustab omal kulul, 30 (kolmekümne) päeva jooksul lepingu sõlmimisest, talle kasutamiseks antud inventari taassoetamisväärtuses summas 22 541 eurot. Üürnik on kohustatud esitama üürileandjale kindlustuspoliisi kolme tööpäeva jooksul alates kindlustuslepingu sõlmimisest. Üürnik kohustub inventari kindlustama kõikide ootamatute ja ettenägematute välise jõu mõjul toimuvate kahjude vastu, ehk koguriskikindlustuse paketiga, kus omavastustus summa on 300 eurot. Soodustatud isikuks kindlustuslepingus peab olema Tallinna linn ning kindlustuslepingu tähtaeg peab ühtima lepingu tähtajaga.

8. Üürileandjal on õigus teatud üritustel mitte lubada alkoholi müüki.

9. Üürnik kohustub lepingu sõlmimisel tasuma kahe kuu äriruumi üüri summa koos käibemaksuga ettemaksuks. Ettemaksu kasutatakse tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga.

10. Linnavara üüri suurendatakse üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

11. Kui üürniku poolt äriruumi kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik omal kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise.

12. Üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest.

13. Äriruumi allkasutusse andmine on keelatud.

14. Üürnik on kohustatud täitma Kalevi spordihalli kasutamise sise-eeskirju.

 

Ametlike teadete nimekiri