Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Viimati muudetud 10.07.2017

Põhja-Tallinna Valitsus teatab Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust. Avalik arutelu toimub25.07.2017 kell 16.00Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2. Avalik väljapanek toimus 05.06.2017 - 19.06.2017 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse saalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, mille jooksul esitati üks pöördumine. Vastulause esitati sissesõidu kavandamise osas Härjapea tänavale, puude säilitamise ning sademete ärajuhtimise pooliku lahenduse osas. 

Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 kinnistu detailplaneering võeti vastu 24.aprill 2017 korraldusega nr 649-k. Detailplaneering hõlmab 0,21 ha suurust maa-ala. Detailplaneeringuga on ette nähtud muuta Härjapea tn 11//Ristiku tn 22 kinnistu 65% elamu-ja 35% ärimaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata krundile ehitusõigus kuni kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse krundi kasutamise tingimusi. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna Planeeringute Registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu nr on DP039970. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457017.

Ametlike teadete nimekiri