Kotzebue tn 27 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Viimati muudetud 11.07.2017

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 28.07.2017- 11.08.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Kotzebue tn 27 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.

Kotzebue tn 27 on 615 m²  suurune kinnistu, mille sihtotstarve on 50% elamu- ja 50% ärimaa. Kotzebue tn 27 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 18.03.2004 otsusega nr 46 kehtestatud „Kotzebue tn 13 ja 27 ning Kopli tn 10 kruntide detailplaneeringuga“ (detailplaneeringus positsiooniga B). Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 13 aasta ning detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid, mis reguleerivad detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamist.

Kotzebue tn 27 projekteerimistingimuste taotlusega taotletakse eluruumide laiendamist pööningule, millega kaasneb äri- ja elamumaa sihtotstarbe osakaalu täpsustamine. Kotzebue tn 27 projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja illustreerivate materjalidega saab väljapaneku jooksul tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2. Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ka ehitisregistris (www.ehr.ee) ning Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris 28.07.2017 numbriga PT245900 (http://ehitus.tallinn.ee/tpr/). Lisainfo telefonil 6457003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on 11.08.2017. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib Tallinna Linnaplaneerimise Amet asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Ootame Teid projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega tutvuma.

Ametlike teadete nimekiri