Pelguranna tn 31 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Viimati muudetud 11.07.2017

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 28.07.2017 - 11.08.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Pelguranna tn 31 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.

Pelguranna tn 31 on 6432 m²  suurune kinnistu, mille sihtotstarve on 100% ühiskondlike ehitiste maa. Pelguranna tn 31 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 11.03.2010 otsusega nr 59 kehtestatud „Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga“ (krunt positsiooniga 1). Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 7 aasta ning detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid, mis reguleerivad detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamist.

Pelguranna tn 31 projekteerimistingimuste taotlusega taotletakse hoonestusala 3% suurendamist ja täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestustingimuste, haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse lahendust. Pelguranna tn 31 projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja illustreerivate materjalidega saab väljapaneku jooksul tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2. Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ka ehitisregistris (www.ehr.ee) ning Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris 28.07.2017 numbriga PT245950 (http://ehitus.tallinn.ee/tpr/). Lisainfo telefonil 6457003.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on 11.08.2017. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib amet asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ootame Teid projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega tutvuma.

Ametlike teadete nimekiri