Tallinna Transpordiameti sõitjateveo osakond otsib oma meeskonda INFOSÜSTEEMIDE JUHTIVSPETSIALISTI

Viimati muudetud 17.07.2017

Tallinna Transpordiamet TEATAB

Tallinna Transpordiamet on linna ametiasutus, mis tegeleb Tallinnas ühistranspordi- ja liikluse korraldamisega

 Tallinna Transpordiameti sõitjateveo osakond otsib oma meeskonda

 INFOSÜSTEEMIDE  JUHTIVSPETSIALISTI

 kelle peamisteks tööülesanneteks on 

 • ühistranspordiliinide töömahtude planeerimine, täitmise arvestus, analüüs ja aruandlus
 • vedajatele esitatavate kuu-, kvartali- ja aastaplaanide koostamine
 • sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute täitmise kontroll
 • ühistranspordialaste riigihangete ettevalmistamine (liinitöö mahud)
 • liinivõrku puudutavate andmebaaside, programmide ning internetiväljundi haldamine
 • osalemine ühistranspordiliikluse planeerimise-, kontrolli ja infosüsteemide arendamisel
 • ühistranspordi sõiduplaanide ja uudiste ning reisiplaneerija haldamine veebis
 • ühissõidukitele ja sõidukijuhtidele esitatud nõuete täitmise kontroll (kontroll-lehe täitmine ja arvestuse korraldamine, rikkumisteate edastamine vedajale)
 • osalemine ühistranspordi eelarve koostamisel
 • kirjalike arvamuste ja kommentaaride koostamine
 • avalduste, kaebuste, märgukirjade läbivaatamine ning vastuste koostamine 

Sobival kandidaadil on  

 • transpordi- või logistikaalane kõrgharidus
 • teadmised sõitjateveo planeerimise ja korraldamise valdkonnas
 • ülevaade Tallinna linnaliiklusest
 • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus
 • arvuti kasutamise oskus, sh ametikohal vajalike arvutiprogrammide, andmekogude, registrite ja dokumendihalduse infosüsteemide kasutamise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vene- ja inglise keele oskus B1 tasemel tööalase sõnavara valdamisega
 • hea suhtlemisoskus ning võime eristada olulist vähemolulisest.
 • oskus arvamusi põhjendada ning mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime
 • loovus ning tahe osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel

Omalt poolt pakume huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd, vajalikku täiendkoolitust, tegusat ja toetavat kollektiivi, töökohta Tallinna südames, püsivat töötasu, puhkust 35 kalendripäeva aastas jm.

 Kandideerimiseks esitada

 1. kandideerimisavaldus ameti juhataja nimele
 2. elulookirjeldus (CV)
 3. motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lehekülg)

Dokumendid ametikohale kandideerimiseks palume saata hiljemalt 28. juuliks 2017

e-posti aadressile silvia.tammik@tallinnlv.ee või aadressil Vabaduse väljak 10a, Tallinn 10146. Märgusõna „infosüsteemide juhtivspetsialist“.

 

Ametlike teadete nimekiri