Tallinna Kultuuriameti töökuulutus (Tallinna Linnamuuseumi direktor)

Viimati muudetud 11.09.2017

Tallinna Kultuuriamet

kuulutab välja avaliku konkursi

Tallinna Linnamuuseumi

DIREKTORI

ametikoha täitmiseks

 

Direktor juhib Tallinna Linnamuuseumi, tagades muuseumi põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise. Ametikoht pakub väljakutset kultuuripärandi säilitamisel, pingelist tööd ja eneseteostust.​

Eeldused kandideerimiseks:

• akadeemiline kõrgharidus

• teadmised munitsipaalmuuseumi ülesannetest ja muuseumikogude korralduse põhimõtetest

• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus

• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime

• hea analüüsi- ja algatusvõime

• hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus

• eesti keele oskus kõrgtasemel

Konkursil osalemiseks palume esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja essee teemal „Minu roll linnamuuseumi arendamisel" (kuni 5000 tähemärki).

Dokumendid saata märgusõnaga „Linnamuuseum" hiljemalt 22.09.2017 e-posti aadressile kirsi.ansper@tallinnlv.ee

Täiendav info telefonil 645 7323

 

Ametlike teadete nimekiri