Tallinna Linnavaraameti töökuulutus (peaspetsialist)

Viimati muudetud 12.09.2017

TALLINNA LINNAVARAAMET

võtab teenistusse

peaspetsialisti

Töö sisu:

Korraldab linnavaraameti valitsemisel olevate hoonete haldamist ja hooldamist ning korrashoiu-, ehitus-, lammutus-, remondi- ja renoveerimistöid.

Sobival kandidaadil on:

  • kõrgharidus (soovitavalt ehitusalane);
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara

valdamisega;

  • tööks vajalike õigusaktide rakendamise oskus;
  • ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
  • kohusetunne, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus;
  • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, oskus neid rakendada

ning töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;

  • suhtlus- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada

Kasuks tuleb:

  • töökogemus hoonete haldamise ja korrashoiu valdkonnas;
  • riigihangete korraldamise kogemus;
  • EKHHL-i kinnisvara halduri kutsetunnistuse olemasolu.

Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vastutusrikast tööd arenevas meeskonnas, erialaseid koolitusvõimalusi, töökohta pealinna südames.

Lisainformatsioon: Oliver Eglit, tel 640 4632; Ene Padrik, tel 640 4635

Avaldus ja CV saata hiljemalt 28. septembril 2017 elektronposti teel liis.lepp@tallinnlv.ee

Ametlike teadete nimekiri