Valge tn 6a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Viimati muudetud 12.09.2017

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54, I korruse fuajees

toimub  Valge tn 6a kinnistu detailplaneeringu  avalik väljapanek   27. septembrist kuni 12. oktoobrini 2017, kus planeeringuga on võimalik tutvuda igal tööpäeval kogu tööaja jooksul (E: 8.15-18.00; T-N: 8.15- 17.00;  R: 8.15-16.00).

Planeeritud maa-ala suurusega 0,53 ha asub Lasnamäe linnaosas Uuslinna asumis Valge tänava, Uuslinna tänava ja Laagna tee vahelises kvartalis.

Detailplaneeringus nähakse ette riigikaitsemaa sihtotstarbega Valge tn 6a kinnistust ja reformimata riigimaast elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine kahe hoone (sh üks muinsuskaitsealune) korterelamuks rekonstrueerimiseks, ühe kuni 4-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ja 1‑korruselise jäätmehoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis I korrusel. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil   https://tpr.tallinn.ee

Ametlike teadete nimekiri