Peterburi tee 63 ja 63a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Viimati muudetud 12.09.2017

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 54, I korruse fuajees

toimub Peterburi tee 63 ja 63a kinnistute detailplaneeringu  avalik väljapanek 27.septembrist kuni 12.oktoobrini 2017 , kus planeeringuga on võimalik tutvuda igal tööpäeval kogu tööaja jooksul (E: 8.15-18.00; T-N: 8.15- 17.00;  R: 8.15-16.00).

Planeeritud ala, mille suurus on 3,72 ha, asub Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Asfaldi tänava ja raudtee vahelises kvartalis Peterburi tee viadukti kõrval.  Detailplaneeringuga nähakse ette  tootmismaa sihtotstarbega Peterburi tee 63 kinnistust ühe kuni 15% äri- ja vähemalt 85% tootmismaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine kuni kahe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone või tootmishoone ehitamiseks ning kahe tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine kahe tehnorajatise ehitamiseks; ärimaa sihtotstarbega Peterburi tee 63a kinnistust ja reformimata riigimaast kuni 65% äri- ja vähemalt 35% tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine kuni viie kuni 4-korruselise tootmishoone või äri- ja tootmishoone ehitamiseks. Tootmismaa sihtotstarbega Peterburi tee 63c kinnistu on ette nähtud liita Peterburi tee 63b kinnistuga. Planeeritud alale jääva transpordimaa sihtotstarbega Asfaldi tänava piire ei muudeta. Lisaks määratakse detailplaneeringus kruntide kasutamise tingimused.

Avaliku väljapaneku kestel saab detailplaneeringuga tutvuda ka Vabaduse väljak 7 infosaalis I korrusel. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil   https://tpr.tallinn.ee

Ametlike teadete nimekiri