Tallinna Kultuuriameti töökuulutus (Vene Kultuurikeskuse direktor)

Viimati muudetud 12.09.2017

Tallinna Kultuuriamet

kuulutab välja avaliku konkursi

Vene Kultuurikeskuse

DIREKTORI

ametikoha täitmiseks 

Direktor juhib Vene Kultuurikeskust, tagades kultuurikeskuse põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise. Ametikoht pakub väljakutset rahvusvähemuste kultuuri hoidmisel ja arendamisel, pingelist tööd ja eneseteostust.​

Eeldused kandideerimiseks:

  • kõrgharidus
  • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus
  • Tallinna rahvusvähemuste tegevuse tundmine
  • teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest
  • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
  • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, pingetaluvus
  • eesti  ja vene keele oskus kõrgtasemel

Konkursil osalemiseks palume esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja essee teemal „Minu roll Vene Kultuurikeskuse arendamisel " (kuni 5000 tähemärki).

Dokumendid saata märgusõnaga „Vene Kultuurikeskus" hiljemalt 27.09.2017 e-posti aadressile kirsi.ansper@tallinnlv.ee

Täiendav info telefonil 645 7323

 

Ametlike teadete nimekiri