Teade Mardi tn 10 kinnistu, Mardi tn 12 kinnistu, Mardi tn 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 13.09.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 9.10-23.10.2017 Tallinna Linnavalitsuse 9. augusti 2017 korraldusega 1156-k vastuvõetud Mardi tn 10 kinnistu, Mardi tn 12 kinnistu, Mardi tn 14 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 0,42 ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil määrata ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega Mardi tn 10 kinnistule ühe kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, elamumaa sihtotstarbega Mardi tn 12 kinnistul oleva kahe elamu laiendamiseks 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elamuks ning elamumaa sihtotstarbega Mardi tn 14 kinnistul oleva 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elamu ning 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elamu otstarbe ja suuruse järgi, moodustada reformimata riigimaast üks sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt ning määrata kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Ametlike teadete nimekiri