Teade Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 13.09.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 6.10-20.10.2017 Tallinna Linnavalitsuse 30. augusti 2017 korraldusega 1290-k vastuvõetud Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 1,27 ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil  määrata ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Estonia pst 6 kinnistu ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks ning kinnistul oleva 4-korruselise Tallinna Reaalkooli hoone säilitamiseks olemasolevas suuruses ja 1-korruselise hoone rekonstrueerimiseks. Tootmismaa sihtotstarbega Estonia pst 6a kinnistule on määratud ehitusõigus 1-korruselise alajaama ehitamiseks uude asukohta, alajaama säilitamiseks praeguses asukohas või uue 1-korruselise alajaama ehitamiseks senisesse asukohta. Lisaks on määratud kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Ametlike teadete nimekiri