Teade Pärnu mnt 127b kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 13.09.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 13.10-27.10.2017 Tallinna Linnavalitsuse 30. augusti 2017 korraldusega 1292-k vastuvõetud Pärnu mnt 127b kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 0,37 ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil jagada Pärnu mnt 127b kinnistu kaheks krundiks, määrata moodustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus krundile jäävale 2 maapealse korrusega ärihoonele kolmanda korruse pealeehitamiseks ja laiendamiseks või olemasoleva ärihoone asendamiseks uue kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoonega, määrata moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning määrata kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Ametlike teadete nimekiri